You are currently viewing Pomoc przy restrukturyzacji firmy

Pomoc przy restrukturyzacji firmy

 

Jeden z najbardziej skutecznych instrumentów chroniących zadłużoną firmę przed upadłością stanowi restrukturyzacja. Głównym jej celem jest zawarcie porozumienia z wierzycielami, w ramach którego część zobowiązań jest rozkładana na raty, a część umarzana. Ilość oraz czas na ich spłacenie są dostosowywane do indywidualnych możliwości przedsiębiorcy, dzięki czemu zyskuje on możliwość kontynuowania działalności gospodarczej bez zbędnych obciążeń.

Skutecznie prowadzona restrukturyzacja firmy

restrukturyzacja firmy kancelariaObecnie przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z kilku trybów postępowania restrukturyzacyjnego, jak na przykład postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz sanacyjne. W ostatnim czasie, w efekcie pandemii, zostało również wprowadzone uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Na wybór trybu postępowania wpływ ma wiele czynników. Jeżeli interesuje nas profesjonalnie prowadzona restrukturyzacja firmy kancelaria może się tym zająć. Prawidłowo realizowane działania z zakresy restrukturyzacji chronią przed agresywnymi działaniami wierzycieli, gdyż istnieje wtedy możliwość wstrzymywania postępowań egzekucyjnych albo uchylenia zajęcia rachunku bankowego. Dodatkowo zaletą jest możliwość odzyskania zaufania ze strony kontrahentów, a także poprawa relacji z wierzycielami. Należy mieć świadomość, że zgodnie z intencjami ustawodawcy, działanie prawa restrukturyzacyjnego ma się opierać na założeniach ochrony wartości ekonomicznej firmy oraz poszanowaniu praw wierzycieli.

Obowiązujące w zakresie restrukturyzacji przepisy zapewniają dłużnikom oraz kontrahentom instrumenty prawne, które umożliwiają przeprowadzenie takiego procesu zgodnie z zasadami ochrony praw wierzycieli, a także oddzieliły proces restrukturyzacji od upadłości. Taki podział pozwala na wyzbycie się negatywnych skojarzeń osób, które są uczestnikami rynku gospodarczego. Dodatkowo powoduje to zwiększenie uprawnień aktywnych wierzycieli.