You are currently viewing Pomoc dydaktyczne z matematyki

Pomoc dydaktyczne z matematyki

Najlepsze efekty w nauce osiąga się kiedy jest ona przyjemna. Nie bez powodu małe dzieci uczą się poprzez zabawę i wykorzystują tę technikę przez wiele lat. Niemalże na każdym etapie są także potrzebne odpowiednie pomoce.

Rodzaje pomocy szkolnych

Matematyka - pomoce szkolneOd kiedy dzieci zaczynają systematyczną naukę w szkole, to powoli miejsce zabawy zajmują ogólnie przyjęte techniki nauczania, które stosują nauczyciele. Od tera to oni odpowiadają za edukację naszych dzieci i też od nich w dużej mierze zależy przebieg lekcji. Może on jedynie opowiadać i dyktować uczniom niezbędne informacje do zanotowania, a może starać się je zaciekawić tematem zajęć i pokazać go w praktyczny sposób. W przypadku przedmiotu o nazwie matematyka – pomoce szkolne są zróżnicowane ze względu na klasę. Dla najmłodszych z nich są dostępne przeróżne maty edukacyjne, liczydła, gry ułatwiające naukę liczenia, puzzle czy klocki. Z czasem nauki jest coraz więcej, zatem przybędzie także pomocy dydaktycznych. W salach matematycznych przydają się tabliczki mnożenia w formie magnetycznej lub klasycznej planszy, składane bryły z siatkami, ułamkowe koła czy krzyż geometryczny. Dzieci znacznie lepiej i szybciej zrozumieją jakieś zagadnienie matematyczne kiedy będą mogły je zobaczyć czy nawet samodzielnie wykonać przy pomocy odpowiednich pomocy dydaktycznych. Do nowoczesnych pomocy szkolnych zalicza się multimedialne opracowania w formie programów, które mają przygotowane zadania do rozwiązywania na zajęciach. Im ciekawsze pomoce, tym lepiej dla dzieci.

Tylko kiedy nauka jest przyjemna daje pożądane rezultaty, dlatego też dzisiejszy system edukacji kładzie taki duży nacisk na sposób prowadzenia lekcji. Oczywiście nie każdy temat można pokazać, ale warto to robić w każdym możliwym temacie.