You are currently viewing Gdzie stosuje się przetworniki ciśnienia?

Gdzie stosuje się przetworniki ciśnienia?

 

Wszędzie tam, gdzie występują układy pneumatyczne oraz hydrauliczne, stosuje się przetworniki ciśnienia. W większości wykorzystuje się je w przemyśle, jednak powoli przenikają one również do naszego życia codziennego. Na przykład stosuje się je w samochodach.

Główne rodzaje przetworników

przetwornik ciśnienia 0 10vPrzetwornik ciśnienia przekształca wartość ciśnienia na sygnał, dlatego w nowoczesnych samochodach, kiedy pęknie opona, to właśnie on nas o tym informuje. Przetworniki możemy znaleźć także w zbiornikach z płynem hamulcowym, czy olejem napędowym, gdzie monitorują stan cieczy i zaalarmują nas w razie uszkodzenia instalacji. Wyróżnia się trzy główne rodzaje przetworników ciśnienia. Pierwszy typ to przetworniki piezorezystancyjne, które są wyposażone w specjalną membranę. Kiedy membrana zmienia swój kształt w wyniku działania zmian ciśnienia w monitorowanym medium, zmienia się jej rezystencja. Do tego typu należy najczęściej wykorzystywany przetwornik ciśnienia 0 10v. Drugim rodzajem są przetworniki pojemnościowe, w których zmiany ciśnienia wpływają na pojemność połączonego z przetwornikiem kondensatora. Ostatni typ to przetworniki piezoelektryczne, które są wyposażone w membranę, na powierzchni której pojawiają się ładunki elektryczne, których napięcie jest wprost proporcjonalne do ciśnienia cieczy czy gazu. Budowa przetwornika ciśnienia w dużej mierze zależy od tego, w jakim środowisku będzie się znajdować. Musi być on odporny na działanie substancji żrących, zasad i korozję. Możliwe jest zastosowanie dodatkowej ochrony w postaci obudowy.

Przetwornik ciśnienia należy także przystosować do temperatury pracy, na przykład kiedy będzie mieć on styczność z gorącym olejem. W bardzo niesprzyjających warunkach pracy zaleca się stosowanie zewnętrznego przetwornika, który umieszcza się w szafie elektrycznej.