You are currently viewing Wytrzymałe zapory drogowe

Wytrzymałe zapory drogowe

Betonowe zapory drogowe, mające za zadanie całkowite uniemożliwienie przekroczenia granicy obiektu chronionego przez pojazdy osobowe czy ciężarowe, są najpopularniejszą odmianą zabezpieczeń drogowych. Są one bowiem bardzo tanie, a przy tym zdecydowanie skuteczne. Nowsze i bardziej wyspecjalizowane zapory są coraz lepszą formą zabezpieczenia.

Betonowa zapora antyterrorystyczna

Zapory antyterrorystyczneBetonowe zapory mają za zadanie całkowite zatrzymanie jadącego pojazdu, i służą jako stałe zabezpieczenie w wyznaczonym miejscu. Najbardziej typowe zapory antyterrorystyczne przypominają wyglądem bardzo rozpowszechnione betonowe bariery, jakie pojawiają się na wielu drogach, choć mają od nich znacznie większe wymiary. Zapory zwykle są wysokie na półtorej do dwóch metrów, szerokie na około trzy metry, i mają pół metra grubości. Podstawy zapór są szersze, i uniemożliwiają łatwe ich przewrócenie po uderzeniu. Są one najczęściej ustawiane na samej drodze dojazdowej, choć w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa mogą być one również ulokowane na poboczu. Coraz częściej stosowane są również zapory o przekroju krzyża, wzorowane na wojskowych zabezpieczeniach przeciwczołgowych. Te zapory mają za zadanie uniemożliwiać przejazd samochodom wielotonowym czy ciężkim pojazdom, i są niemożliwe do przewrócenia czy poruszenia z miejsca, ze względu na kształt i ogromną wagę.

Zapory dowolnego rodzaju traktowane są jako stałe zabezpieczenie, gdyż ich relokacja mogłaby zwykle wymagać zbyt dużego nakładu pracy i czasu, aczkolwiek w swojej roli sprawdzają się świetnie. Mieszanka betonu z którego są budowane należy do najtrwalszych materiałów, wzmocnionych dodatkowo zbrojeniem ze stalowych prętów. Zapory te mogą więc służyć znacznie dłużej niż dowolna betonowa bariera drogowa.