You are currently viewing Wypadek z udziałem dźwigu budowlanego

Wypadek z udziałem dźwigu budowlanego

W ostatni piątek na jednym z placów budowy w centrum miasta doszło do wypadku. W jednym z dźwigów, który zajmował się przenoszeniem materiałów budowlanych doszło do zerwania elementu nośnego, który spadł wraz z przenoszonym ładunkiem na rusztowania ułożone pod jedną ze ścian wznoszonego budynku.

Wypadki dźwigów są szczególnie niebezpieczne przez ich wielkość i wagę

dźwigNa szczęście w chwili zdarzenia nikt nie przebywał w pobliżu rusztowań, więc nikomu nic się nie stało. Na miejscu pojawili się inspektorzy z Urzędu Dozoru Technicznego, którzy regularnie kontrolują firmy zapewniające szybkie usługi dźwigiem w regionie. Według wstępnych ustaleń przyczyną był skorodowany element wysięgnika, który nie wytrzymał przenoszonego ciężaru. Ustalono również, że firma wykonująca prace budowlane nie była właścicielem maszyny, która uległa awarii i przyczyniła się do tych wydarzeń, gdyż firma ta zdecydowała się na wynajem dźwigów potrzebnych do przeprowadzenia prac. Oczywiście sprawa będziesz jeszcze dokładnie badana zarówno przez UDT, jak i policję. Na chwilę obecną wszelkie prace prowadzone w rejonie placu budowy zostały wstrzymane. Przerwa w pracach potrwa przynajmniej do dnia jutrzejszego ze względu na konieczność przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z ustaleniem dokładnych przyczyn wypadku oraz wskazania osób odpowiedzialnych za ewentualnie zaniedbania. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że wymiana elementu nośnego dźwigu nie została oficjalnie zgłoszona, a przez to maszyna nie ma statusu dopuszczonej do użytku. W związku z możliwymi zaniedbaniami będzie prowadzone odrębne śledztwo.

Bilans tych wydarzeń nie obejmuje na szczęście żadnych ofiar lub rannych osób. Jedyne straty mają charakter czysto ekonomiczny i związany, zarówno z bezpośrednim zniszczeniem rusztowań i przenoszonego ładunku, jak i wydłużeniem czasu prowadzenia inwestycji w związku ze wstrzymaniem wszystkich prac przez okres jednej doby.