You are currently viewing Wykorzystanie legalnego podsłuchu

Wykorzystanie legalnego podsłuchu

Podsłuchiwanie w ostatnich latach stało się bardzo popularne. Rozwiązanie to wykorzystywane jest zarówno przez detektywów oraz służby wywiadowcze, ale jednocześnie przez przedsiębiorców i osoby prywatne. Podsłuchy w telefonach i w samochodach są powszechnym zjawiskiem. Jednak czy stosowanie podsłuchów jest legalne?

Korzystamy z legalnego podsłuchu

legalny podsłuch na telefonSzacuje się, że średnio co trzecia firma może odnotowywać straty spowodowane nieuczciwą konkurencją. Najczęściej stosowanym w tym celu środkiem jest podsłuch. Zainstalowanie w telefonie, biurze oraz gabinecie konkurenta podsłuchu, umożliwia uzyskanie poufnych informacji. Można sięgać jedynie po legalny podsłuch na telefon. Choć zakup podsłuchów w Polsce jest legalny, to już korzystanie z niego jest związane z ograniczeniem. Użytek z podsłuchu mogą mieć wyłącznie uprawione organy ścigania, w celu tropienia sprawców najcięższych przestępstw, jak uprowadzania czy morderstwa. Niejawne użytkowanie podsłuchów przez osoby prywatne jest nielegalne zgodnie z Kodeksem Karnym. Jednakże w przypadku przestępstw odnośnie zagrożenia zdrowia i życia sąd ma możliwość dopuszczenia dowodów zgromadzonych w sposób niejawny. Będzie to jednak uzależnione od indywidualnego podejścia sędziego. Istotą wspomnianego przepisu jest celowość działania oraz bezpośredni zamiar uzyskania informacji. Jeśli przedmiotem nagrania jest własna rozmowa, to uzyskane w czasie jej prowadzenia informacje są informacjami, do posiadania których jesteśmy uprawnieni i nie zachodzą przesłanki warunkujące odpowiedzialność karną.

Nagrania z własnych rozmów mogą okazać się bardzo cennym materiałem dowodowych na przykład w sprawach o znęcanie się czy wykorzystywanie seksualne. Tyczy się to także zarzutów stawianych o mobbing, czyli przemoc psychiczną, które są bardzo trudne do udowodnienia w sądzie. Podobnie jest w przypadku gróźb karalnych, kiedy jedynym potwierdzeniem może okazać się nagranie.