You are currently viewing Szansa na naprawę środowiska.

Szansa na naprawę środowiska.

Świat zwariował, ostatni kryzys ekonomiczny mocno odbił się nie tylko na portfelach ludzi ale i na pewnym postrzeganiu świata. Mądre głowy zaczęły analizować nie tylko dwoje budżety domowe ale i szukać rozwiązań dla całego społeczeństwa.

Jak naprawić środowisko?

Bateria słoneczna, fotowoltaikaRównolegle od wielu lat kładzie się duży nacisk na ochronę środowiska. Ludzie zaczęli sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli teraz nie zmienimy swoich nawyków to nasi wnukowie nie będą mieli gdzie żyć. Już teraz mamy tego przykład – ludzie chorują a na świecie codziennie znika kilka gatunków zwierząt i roślin. Najbardziej nieekologicznym i nieekonomicznym okazuje się być przemysł energetyczny, często przestarzałe instalacje wykorzystujące do produkcji energii elektrycznej spalanie węgla kamiennego stają się przeżytkiem. Teraz stawia się na instalacje które wykorzystują odnawialne źródła energii czyli elektrownia fotowoltaiczna, panele słoneczne, elektrownia słoneczna, elektrownia wiatrowa czy ogólnie fotowoltaika. Kraje Unii zdają sobie sprawę, jak ważne jest to, aby wszyscy zaczęli korzystać z takich rozwiązań dlatego też nie tylko wprowadziły różnego rodzaju dotacje na rozwój tej strefy ale również i kary za emisję zanieczyszczeń większych niż ustalona norma.

Oczywiście nie każdy kraj od razu buduje farmy słoneczne czy wiatrowe, w niektórych krajach istnieje jeszcze silne lobby węglowe, które próbuje zahamować proces tworzenia wielkich farm wykorzystujących odnawialne źródła energii. Dla naszych wnuków i prawnuków należy powiedzieć im kategorycznie nie.