You are currently viewing Rola kierownika, a aplikacje mobilne

Rola kierownika, a aplikacje mobilne

Rola, w którą wciela się kierownik jest rola rozmówcy. Z jednej strony wysłuchuje uwag podwładnych, które do niego adresują, z drugiej strony zaś przekazuje im swoje uwagi i propozycje, przy tym kierując się życzliwością w stosunku do pracowników.

Projektowanie aplikacji mobilnych dla firm i przedsiębiorstw

Musi umieć prowadzić z pracownikami nieustanny dialog, żeby zrozumieć motywy ich postępowania. Jeżeli nie może tego zrobić osobiście, to może zawsze użyć aplikacji mobilnych, dzięki którym porozumie się ze swoimi pracownikami. Wiele firm zleca teraz projektowanie aplikacji mobilnych, która pomoże w usprawnieniu pracy firmy. Dodatkową rolą kierownika, o której mówi się w teorii i w praktyce, i którą wyróżnia się w większych przedsiębiorstwach, jest rola lidera. Jego nadrzędnym zadaniem jest zdefiniowanie zakresu działań i niezbędnych zmian, a kolejnym kroku przekonanie do akceptacji i wprowadzenia zmian zespołu oraz zapoczątkowanie czynności.

projektowanie aplikacji mobilnychPo omówieniu czynników i pojęcia stylu kierowania należy przedstawić różne rodzaje stylów, które są przedstawiane nie tylko w literaturze, ale również w praktyce. Odnosząc się do wyników M. Webera oraz posługując się jego typologią władzy, wyróżnia się poniższe style kierowania: Biurokratyczny – jest stylem, w którym nie ma samowoli kierownika. W stylu tym występują szczegółowe wytyczne i opisy stanowisk, do których kierownik musi się stosować. Podwładni stosują się do jego poleceń, ponieważ znają problemy występujące w przedsiębiorstwie. Charyzmatyczny – kierownik taki opiera władzę na unikalnych cechach swojej osobowości. W szczególności ceniony, kiedy przedsiębiorstwo znajduje się w sytuacji kryzysowej. Wówczas zdobywa zaufanie i poparcie swojej władzy, ponieważ potrafi rozwiązać nagromadzone problemy. Patriarchalny – w nim najważniejszy jest ojciec. Troszczy się o członków swojej rodziny, nie spodziewając się przy tym żadnej wdzięczności i oddania. W organizacji, w której występuje ten styl struktura jest szczeblowa. Nie deleguje się uprawnień w dół struktury. Autokratyczny – wykorzystywany w dużych przedsiębiorstwach, gdzie dzięki swojej władzy kierownik wykorzystuje istniejącą hierarchię kierowniczą i wprowadza swoje decyzje w życie. W stylu tym nie ma bezpośrednich kontaktów na polu przełożony – podwładny.