You are currently viewing Prawo rodzinne – zakres usług kancelarii adwokackich

Prawo rodzinne – zakres usług kancelarii adwokackich

Wśród klientów indywidualnych, którzy korzystają z usług kancelarii adwokackich, prym wiodą osoby zainteresowane pomocą prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Normy zawarte w tym kodeksie odnoszą się bowiem do rozwodów, separacji, alimentów, podziału majątku wspólnego i innych kwestii związanych z rodziną.

Jaki jest zakres usług prawników?

Prawnik, adwokatNiejeden adwokat jako swoją specjalizację obrał więc prawo rodzinne. Popyt na porady prawne i inne usługi z tego zakresu jest bowiem duży. Prawnik bydgoszcz , specjalizujący się w zagadnieniach prawa rodzinnego i opiekuńczego, w swojej ofercie najczęściej posiada sporządzanie pozwów rozwodowych, pozwów o podział majątku oraz przyznanie alimentów lub zmianę ich wysokości. Adwokaci reprezentują swoich klientów także w toku samego postępowania rozwodowego przed sądem. W przypadku rozwodów za porozumieniem stron, adwokat z Bydgoszczy nie jest konieczny. Gdy jednak któraś ze stron wniesie o orzekanie o winie, warto skorzystać z pomocy specjalisty, który poinformuje nas o specyfice takiej sprawy, pomoże wybrać i powołać świadków, doradzi jakie dowody warto zgromadzić, przesłucha na rozprawie świadków i same strony postępowania oraz poinstruuje nas, w jaki sposób przedstawić nasze racje przed sądem. Prawo rodzinne obejmuje również sprawy związane z regulacją opieki nad małoletnimi dziećmi, świadczenia alimentacyjne (na dzieci oraz od byłego małżonka czy małżonki).

Adwokat pomoże nam także w przypadku, gdy były małżonek będzie uchylać się od płacenia w terminie zasądzonych alimentów. W takim przypadku, konieczna może okazać się windykacja. Pomoc prawnika przy złożeniu pozwu o wszczęcie procedury windykacyjnej będzie nieoceniona.

Jeszcze więcej na ten i podobne tematy znajdziesz na stronie: http://www.adwokatkujawskopomorskie.pl