You are currently viewing Opis działania frezarki do zaokrąglania narożników

Opis działania frezarki do zaokrąglania narożników

Frezowanie polega na obróbce przedmiotu obrabianego poprzez przesuwanie (lub podawanie). Obcinarka może również znajdować się pod kątem w stosunku do materiału poddawanemu przeróbce. Frezowanie obejmuje m. in. duże, ciężkie operacje frezowania grupowego. Jest to jeden z najczęściej używanych procesów precyzyjnych.

Krawędzie tnące są ważnym elementem frezarek 

frezarka do zaokrąglania narożnikówFrezowanie można wykonać za pomocą szerokiej gamy frezarek, zwanych też obrabiarkami. Frezowanie to proces cięcia, w którym używa się frezarek do usuwania materiału z powierzchni przedmiotu obrabianego. Frezarka jest obrotowym narzędziem tnącym, często z wieloma punktami cięcia. Przykładem takiego urządzenia jest frezarka do zaokrąglania narożników. W przeciwieństwie do wiercenia, w którym narzędzie jest przesuwane wzdłuż osi obrotu, obrabiarka w procesie frezowania jest zwykle przesuwana prostopadle do jego osi, tak aby cięcie odbywało się na obwodzie frezu. Gdy frez wchodzi do przedmiotu obrabianego, krawędzie tnące (rowki lub zęby) narzędzia wielokrotnie wcinają się i wychodzą z materiału, przy czym z każdym obcinaniem usuwa się wióry z obrabianego przedmiotu. Czynność cięcia to odkształcenie ścinające; materiał jest wypychany z obrabianego przedmiotu w maleńkich kępkach, które zwisają razem w większym lub mniejszym stopniu (w zależności od materiału), tworząc wióry. To sprawia, że ​​cięcie metalu jest nieco inne (w jego mechanice) od krojenia miękkich materiałów za pomocą ostrza.

Powyższa zasada działania dotyczy wszystkich rodzajów frezarek, w tym również frezarek do zaokrąglania narożników. Proces mielenia usuwa materiał, wykonując wiele oddzielnych, małych cięć. Osiąga się to za pomocą noża z wieloma zębami, obracając frez z dużą prędkością lub powoli przesuwając materiał przez obcinarkę.