You are currently viewing Jesteśmy specjalistami windykacji

Jesteśmy specjalistami windykacji

Kiedy człowiek ma kłopoty z prawem, niezapłacone raty kredytu,  których nie ma za co zapłacić, a także inne problemy, zgłasza się do kancelarii prawnej. Wierzy, że uzyska tam fachową pomoc i nie myli się.

Usługi windykacyjne Toruń

To właśnie dla was prowadzimy kompleksowe usługi prawnicze. Toruń to główna siedziba naszej firmy, ale filie znajdują się na terenie całego kraju. Kancelaria prowadzi najbardziej skomplikowane sprawy, których boją się podjąć inne firm. Skuteczność naszych działań jest wysoka. Mogą to potwierdzić opinie naszych zadowolonych klientów. W naszej ofercie znajdziecie państwo nie tylko tradycyjny serwis prawniczy. Świadczymy także usługi windykacyjne toruń. Praktycznie ze 100% skutecznością udaje się nam dochodzić roszczeń klientów i odzyskiwać wierzytelności.usługi windykacyjne toruń To bardzo dobry wynik. Współpracujemy z agencją detektywistyczną, która pomaga nam w rzetelnym ustaleniu miejsca pobytu dłużnika, a także w ocenie jego wiarygodności. Nasze działania są na tyle skuteczne, że udaje się nam ściągnąć należności przeterminowane, które wydawało się są nie do odzyskania. Wszystkie czynności wykonywane przez nas są zgodne z ogólnie panującymi przepisami, nie naginamy prawa, nie stosujemy brutalnych metod.
Windykacja w wykonaniu naszej firmy jest czynnością niezwykle łatwą. Przypominamy i ponaglamy dłużników, a także wizytujemy w ich domach i zakładach pracy. To zwykle wystarczy, aby nierzetelny kredytobiorca uregulował swoje należności. Unikamy w ten sposób wejścia na drogę sądową. Wiemy, że jeśli sprawa oprze się o sąd, będzie to długi proces, a tego chcemy uniknąć