You are currently viewing Gdzie kupić zakładową apteczkę?

Gdzie kupić zakładową apteczkę?

Zakłady pracy są miejscami, gdzie dość często dochodzi do wypadków. Mogą one być z winy pracownika, albo kwestią przypadku. Bezpieczeństwo zatrudnionych osób jest najważniejsze, dlatego poza procedurami, w zakładzie musi się znajdować apteczka.

W jakim zakładzie musi się znajdować apteczka?

apteczka zakładowaPrawo pracy jasno precyzuje obowiązek posiadania na wyposażeniu firmy apteczkę pierwszej pomocy. Jej zakup spoczywa na barkach pracodawcy i to on za nią odpowiada. Jest ona przydatna w sytuacji małych uszczerbków na zdrowiu, ale też w sytuacji poważnych wypadków, które kończą się pobytem w szpitalu. Apteczka zakładowa powinna się znajdować w dobrze widocznym miejscu, dostępnym dla wszystkich zatrudnionych osób. W każdej firmie musi się ona znaleźć, a tam gdzie pracownicy mają stały kontakt ze szkodliwymi substancjami, czy pyłami, musi ona być uzupełniona o specjalne płyny i środki dezynfekujące i odkażające. W firmach produkcyjnych, handlowych, czy usługowych, wkład do apteczki zawiera zestaw jednorazowych plastrów z opatrunkami, komplet bandaży w różnym rozmiarze i kompresów na rany. W apteczce znajdziemy też koc termiczny, którym można okryć osobę znacząco poszkodowaną na przykład w wyniku licznych ran wewnętrznych i zewnętrznych, w celu zabezpieczenia przed wychłodzeniem. Zawsze może się zdarzyć, że trzeba będzie wykonać sztuczne oddychanie, dlatego w apteczce zakładowej znajdziemy zestaw jednorazowych ustników. W przypadku wykorzystania jakiegoś elementu apteczki, można ją uzupełnić o nowy wkład.

Apteczki domowe, samochodowe, czy zakładowe, kupimy w każdym sklepie medycznym, lub związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy. Mogą one być w formie metalowej skrzynki, plastikowego pudełka, albo torby. Wszystkie są szczelnie zamknięte.