You are currently viewing Elektroniczna kontrola dostępowa

Elektroniczna kontrola dostępowa

Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa na obiekcie wymagało zastosowania dodatkowych elementów systemu zabezpieczeń. Konieczne również było ograniczenie dostępu osób niepowołanych do pomieszczeń ochrony i archiwum służbowego, które do tej pory nie były dość dobrze zabezpieczone, i zwykle tylko zamykane na klucz.

Nowoczesne zabezpieczenia dostępowe

systemy kontroli dostępuOd czasu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa obiektu, jednak, owe pomieszczenia musiały być niedostępne dla osób niepowołanych i nie posiadających odpowiednio wysokiej autoryzacji. Do wszystkich pomieszczeń zamontowano więc nowoczesne systemy kontroli dostępu i ruchu osobowego, niemal całkowicie oddzielając owe pomieszczenia od reszty obiektu. Zabezpieczenia przez nas wybrane nie należały do skomplikowanych, gdyż wymagania umożliwiały nam zastosowanie mniej złożonych, aczkolwiek skutecznych, urządzeń. Przede wszystkim, wszystkie drzwi dostępowe zostały wyposażone w zamek szyfrowy, który umożliwiał dostęp do głównej części należącej do ochrony wyłącznie osobom posiadającym autoryzację szefa ochrony obiektu. Pomieszczenia objęte podwyższonym stopniem bezpieczeństwa, takie jak magazyn broni, centrum monitorowania obiektu i archiwum niejawne, dodatkowo zostały wyposażone w czytnik kart magnetycznych. Owy czytnik pozwalał na dostęp do powyższych pomieszczeń tylko po użyciu kodu powiązanego z konkretną kartą, co ograniczało możliwość dostępu do stref zastrzeżonych osobom nieupoważnionym, które w jakiś sposób weszły w posiadanie takowej karty.

Kod dostępowy był zmieniany automatycznie co tydzień, i był przekazywany tylko osobom upoważnionym do korzystania z zabezpieczonych pomieszczeń. Nieautoryzowane próby dostępu do powyższych natychmiast powodowały uruchomienie alarmów obiektowych w centrum ochrony.