You are currently viewing Do czego służy proces izolacji pionowej?

Do czego służy proces izolacji pionowej?

Zabezpieczanie budynków przed wilgocią jest bardzo istotne, żeby nie dopuścić do przedostawania się wody i agresywnych związków chemicznych z gleby do ścian. Może to powodować poważne zawilgocenie pomieszczeń oraz szkodliwą dla zdrowia, nieestetyczną pleśń. Zastosowanie izolacji pionowej jest jednym ze sposobów, aby do tego nie dopuścić.

Do czego stosuje się izolację pionową?

izolacja pionowaNiezabezpieczona ściana fundamentowa wciągałaby wodę i związki chemiczne z gleby niczym gąbka. Ważne jest więc, aby pokryć ją odpowiednimi materiałami i preparatami, żeby przez lata chroniła resztę budynku przed zawilgoceniem. Izolacja pionowa jest stosowana od zewnątrz budynku a czasami też od strony wewnętrznej. Układa się ją bezpośrednio na ścianie fundamentowej i osłania materiałem termoizolacyjnym. Materiał wykończeniowy powinien być na tyle solidny, aby nie zniszczyć warstw izolacyjnych. Poprawnie wykonany zabieg powinien zabezpieczyć ściany na długie lata, kiedy to pomieszczenia w budynku będą suche i dodatkowo ocieplone, bez ryzyka pojawiania się pleśni. Komfort życia w takim mieszkaniu czy domu jest znacznie wyższy, więc jeżeli pojawia się ryzyko zawilgocenia ścian, powinna zostać wykonana izolacja, która nie dopuści do niszczenia elewacji. Izolacja pionowa stosowana przy fundamentach jest skuteczna i może być wykonana z różnego rodzaju materiałów o dostosowanych do możliwości cenach.

Dzięki zabiegom takim izolacje pionowe, zawilgocone ściany przestają być problemem. Dzięki poprawnemu przeprowadzeniu zabezpieczenia ścian fundamentowych minimalizowane jest ryzyko powstawania pleśni i wychładzania pomieszczeń. Izolację powinny wykonywać osoby do tego wykwalifikowane, których praca zapewni najwyższą jakość zabezpieczenia przed wilgocią na lata.