You are currently viewing Czy najlepsza folia pryzmowa zadecyduje o dobrym stanie kiszonki?

Czy najlepsza folia pryzmowa zadecyduje o dobrym stanie kiszonki?

 

Kiedy zabieramy się za tworzenie pryzmy z kiszonką zdecydowanie powinniśmy mieć w posiadaniu folię pryzmową i kultury bakterii fermentacji mlekowej. Zazwyczaj kupuje się je w formie płynnej, w skoncentrowanej postaci. Nie można zapominać, że to właśnie odpowiednie przygotowanie do formowania pryzmy będzie miało decydujące znaczenie w kształtowaniu jakości kiszonki.

Czy dobra folia pryzmowa wystarczy?

najlepsza folia pryzmowaJak już zostało napisane wcześniej zdecydowanie ważne będzie przygotowanie się pod względem podsiadanych produktów. Niezbędne będzie polewanie kolejnych warstw skoszonej kukurydzy bakteriami. Jednak przy tym trzeba pamiętać, że największe znaczenie będzie miało równomierne rozprowadzenie płynu. Nie można pozwolić sobie na to, żeby w którymś miejscu kukurydza została bez bakterii. Może to doprowadzić do zepsucia. Oczywiście trzeba sobie jednocześnie zdawać sprawę z tego, że jeśli zapewnimy odpowiednie warunki fermentacji z cała pewnością kultury bakterii będą się samodzielnie rozmnażały i powodowały dokładną fermentację na całej powierzchni pryzmy. Nie można zapominać również o tym, że należy zachowywać wymagane ilości stosowanych bakterii. Zbyt wiele mogłoby uczynić kiszonkę niekoniecznie dobrą dla zwierząt, powodującą nieoczekiwane dolegliwości jelitowe czy żołądkowe. Dlatego właśnie kupuje się gotowe mieszanki o określonym stężeniu. Co do folii wiemy już na pewno, że najlepsza folia pryzmowa to folia odporna na uszkodzenia mechaniczne i o kolorze dobranym do pory roku. Największe zastosowanie przy zakiszaniu pryzmowym ma folia czarna. Oczywiście ma to swoje uzasadnienie technologiczne. To ona pozwala na otrzymanie najlepszych warunków fermentacji na pryzmie. Oczywiście nie można zapominać o tym, że sama folia nie przeprowadzi fermentacji i należy zwrócić szczególną uwagę na czynniki wymienione wcześniej. Nie bez znaczenia będzie również stopień rozdrobnienia kukurydzy, którą będziemy poddawać kiszeniu. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że im drobniej kukurydza zostanie posiekana, tym lepiej i dokładnie przebiegnie fermentacji. W procesie będą uczestniczyły również soki roślinne z kukurydzy.

Jak widać nie tylko folia do pryzm będzie miała znaczenie w utrzymaniu prawidłowych warunków procesu fermentacji. Musimy pamiętać również o tym, że decydującą rolę będzie miało odpowiednie dobranie mieszanki kultur bakterii. Jednak nie da się ukryć, że najlepsze efekty kiszenia osiągniemy jedynie wtedy, kiedy postawimy na zoptymalizowanie warunków procesu fermentacji, czyli na zgranie wszystkich czynników wymienionych wyżej.