You are currently viewing Bierzemy udział w sprawie o alimenty

Bierzemy udział w sprawie o alimenty

Niezależnie od wartości przedmiotu sporu sprawy o alimenty należą do właściwości sądów rejonowych, jednak ma ona wpływ na wysokość ponoszonych opłat sądowych i kosztów reprezentacji prawnika. Jest to o tyle istotne, że wnoszenie pozwu o alimenty podlega opłacie stosunkowej, a jej wysokość jest wyliczana na podstawie wartości przedmiotu sporu. Co jeszcze warto wiedzieć na temat sprawo o alimenty?

Rozwiązanie sporu o alimenty

sprawa o alimenty pruszcz gdańskiW przypadku doręczenia drugiej stronie sporu pozwu w sprawie o alimenty, sąd ma prawo z urzędu wszcząć dochodzenie mające na celu weryfikację wartości przedmiotu sporu. Może to wpływać w sposób negatywny na czas przebiegu postępowania sądowego, a tym samym znacznie opóźnić przyznanie świadczeń dochodzonych z tytułu obowiązku alimentacyjnego. Gdy dotyczy nas sprawa o alimenty pruszcz gdański jest odpowiednim miejscem do znalezienie adwokata albo radcy prawnego. Sam pozew o alimenty powinien czynić zadość warunkom każdego pisma procesowego oraz zawierać konkretne elementy. Pierwszym z nich jest wymienione już wcześniej określone żądanie, czyli dokładne oznaczenie wartości przedmiotu sporu. Kolejny element to wskazanie faktów, na których powód opiera żądanie, w razie potrzeb powinno się także uzasadnić. Istotne mogą być także informacje, czy strony podejmowały próby mediacji albo innego pozasądowego sposobu na rozwiązanie sporu.

Jeśli rodzic dziecka jest świadomy, że czeka go sprawa o alimenty w sądzie, powinien przygotować się do tego z wyprzedzeniem. Pierwszym elementem będzie sporządzenie miesięcznej listy wydatków, jakie ponosi w związku z potrzebami dziecka, a także zgromadzenie odpowiednich dowodów potwierdzających te fakty. Żądanie odnośnie wysokości dochodzonych alimentów powinno być uargumentowane.