You are currently viewing Zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynkach

Zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynkach

Odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe jest dziś wymogiem każdego budynku. Mimo, iż zastosowanie całe szczęście rzadko kiedy możemy poznać w praktyce w życiu codziennym, sprzęt który ma za zadanie pomóc ugasić ogień w budynku są podstawą wyposażenia każdego z nich, a konsekwencje w przypadku niespełnienia wymogów są bardzo wysokie. 

Instalacja przeciwpożarowa tryskaczowa

instalacje tryskaczoweKażdy z nas powinien znać umiejscowienie sprzętu potrzebnego do ugaszenia ewentualnego pożaru w budynku, w którym spędza dużo czasu. W miejscach naszej pracy, każdy z nas powinien zostać odpowiednio wyszkolony, aby wiedzieć jak wygląda proces ewakuacji, z tego względu wymogiem jest przeprowadzanie próbnych ewakuacji z budynków. Jedną z najbardziej stosowanych ochron w budynkach są instalacje tryskaczowe, w których środek gaśniczy jest stale podawany ze źródeł zasilania. Urządzenie to ma na celu ugaszenia ognia poprzez podanie wody na część objętą pożarem. Tryskacz w codziennych, normalnych warunkach jest zamknięty, jednak kiedy temperatura w jego pobliżu osiągnie wyznaczoną górną wartość, wtedy ciecz znajdująca się w odpowiedniej ampułce, powoduje jej rozsadzenie co powoduje, że na główkę tryskacza podawana jest ciecz. Deflektor znajdujący się w urządzeniu kieruje ją w odpowiednim kierunku. Aby jednak urządzenie zadziałało we właściwy sposób ważna jest odpowiednie zaprojektowanie instalacji, tak aby między innymi woda, która będzie podawana w razie pożaru, była pod odpowiednim ciśnieniem. 

Dobrze zaprojektowane rozwiązania przeciwpożarowe mogą ocalić nie jedno życie. Instalacje tryskaczowe są bardzo ważnym elementem wyposażenia współczesnych budynków, zarówno mieszkalnych oraz użytku publicznego, takie jak na przykład galeria handlowa. Równie ważny jest sam montaż oraz jakość użytych materiałów.