You are currently viewing Usługi księgowe dla spółek komandytowych

Usługi księgowe dla spółek komandytowych

Spółki komandytowe są szczególną formą działalności gospodarczej. Tego typu jednostki nie stanowią bowiem spółki pomiędzy kilkoma wspólnikami, którzy zakładają firmę. W praktyce, spółka komandytowa to forma prawna, którą stanowi umowę pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a jej wspólnikiem lub wspólnikami. Taka forma działalności nie jest więc w ogóle oddzielną spółką, ale tworem stworzonym przez spółką z o.o.

Jakie usługi księgowe mogą być świadczone spółkom komandytowym?

Usługi księgoweRejestrację działalności w tej formie prawnej często poleca klientom biuro rachunkowe lub doradca podatkowy. Spółka komandytowa pozwala bowiem uniknąć bardzo niekorzystnego, podwójnego opodatkowania. Firmy prowadzone w formie spółek z o.o. pozwalają bowiem uniknąć właścicielom pełnej odpowiedzialności za działalność przedsiębiorstwa, ale i wiążą się z podwójnym opodatkowaniem. To, że spółkę obwiązuje prowadzenie ksiąg rachunkowych wrocław i płacenie podatku CIT (podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 19 procent), nie oznacza, że dywidendy wypłacane wspólnikowi są zwolnione z podatku. Wspólnicy muszą zapłacić podatek CIT lub PIT od uzyskanego dochodu. Spółka komandytowa pozwala uniknąć takiego dodatkowego opodatkowania. Biuro rachunkowe często doradza klientom założenie spółki komandytowej, ponieważ spółka z o.o. może wnieść wkład nawet rzędu 99 procent, wspólnik podpisujący z nią umowę 1 procent, a zyski mogą być wypłacane w innych proporcjach. Przed założeniem spółki komandytowej niektórych odstraszały dodatkowe formalności podatkowe. Biura świadczące usługi księgowe dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, z powodzeniem mogą zająć się również rozliczeniami utworzonej spółki komandytowej. Ułatwieniem stało się to, że tego typu spółki nie muszą już prowadzić pełnej księgowości.

Spółki komandytowe mogą rozliczać się w oparciu o formy uproszczone – np. podatkową książkę przychodów i rozchodów (PKPiR). Zmiany weszły w życie przy składaniu sprawozdań finansowych za 2014 rok. Nowe przepisy obejmują również uproszczony bilans oraz uproszczony rachunek zysków i strat.