You are currently viewing System rekuperacji w budynkach

System rekuperacji w budynkach

Jednym z kluczowych elementów w projektowaniu budynków, zwłaszcza przemysłowych i użyteczności publicznej, jest system wentylacyjny. Wymiana powietrza w pomieszczeniach jest ważnym parametrem stanowiących o funkcjonalności pomieszczeń i hal produkcyjnych.

Rekuperatory w budynkach przemysłowych

rekuperacja w budynkuWymiana powietrza systemem grawitacyjnym nie jest wystarczająca, by zachować jakość powietrza odpowiadającą takim parametrom, by wewnątrz mogli przebywać ludzie lub mogły się odbywać procesy technologiczne w większości obsługiwane  i nadzorowane przez człowieka. Rekuperacja w budynku jest dziś podstawowym elementem projektowania wentylacji z uwagi na dużą energooszczędność i niezawodność w działaniu. Każda instalacja wentylacyjna mechaniczna powyżej przepływu 2 tys. m3 na godzinę musi być wyposażona w odzysk ciepła. Przemysłowe systemy wentylacyjne posiadają dużo większe przepływy, stąd ich ogromna energooszczędność. Systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła mogą również działać jak systemy klimatyzacyjne. W dobrze wyposażonych w systemy odzysku ciepła  budynkach można wygenerować oszczędności rzędu 75% kosztów energii pobieranej na konwencjonalne systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne. Klimatyzowane pomieszczenia są już standardem w biurach, halach przemysłowych i budynkach użyteczności publicznej. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła to najnowocześniejsze rozwiązanie, używane również w budynkach energooszczędnych  i w standardzie pasywnym.

Standard wentylacyjno-klimatyzacyjny w inżynierii to nie tylko oszczędność energii zużywanej na funkcjonowanie systemu. Podobnie w motoryzacji – dziś nie ma już producenta, który odważyłby się wypuścić na rynek samochód, czy nawet kabinową maszynę rolniczą bez klimatyzacji. Można rzec: signum temporis…