You are currently viewing Seriale o detektywach, a prawdziwe usługi detektywistyczne

Seriale o detektywach, a prawdziwe usługi detektywistyczne

W telewizji mamy sporo seriali o policjantach, detektywach, kryminalistykach stąd wiele osób zastanawia się o podjęciu pracy w tej branży. Nie każdy jednak jest w stanie wytrwać w szeregach wielkich instytucji takiej jak Policja czy Wojsko. Wiele osób zawód ten postrzega jako pełen przygód, zwrotów akcji i silnych emocji a także dochodowy interes to jednak rzeczywistość potrafi mocno rozczarować. Co jest ważne w tej branży?

Usługi detektywistyczne

usługi detektywistyczneNa pewno licencja i umiejętności, ale nie obejdziemy się bez sprzętu czy kontaktów. Aby założyć agencję detektywistyczną, powinniśmy wynająć nieruchomość pod biuro detektywistyczne, musimy pamiętać o tym, że koszty wynajmu oraz jego wyposażenia, a także zakupu odpowiedniego sprzętu to wydatek minimum kilkunastu tysięcy złotych. Warto jest zatrudnić pracownika i konsultanta do spraw prawnych, bez solidnego wsparcia ciężko będzie dokończyć jakiekolwiek zlecenie. Jak mamy możliwość to powinniśmy zawrzeć umowę z policją, to dzięki niej możemy mieć dostęp do różnych informacji i spraw.
Ustawia z dnia 6 lipca 2001 roku (ustawa o usługach detektywistycznych – Dz. U. z 2002r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.) określa precyzyjnie co to są usługi detektywistyczne oraz zasady ich wykonywania, jak również prawa i obowiązki detektywów czy zasady oraz tryb nabywania uprawnień w celu wykonywania usług detektywistycznych. Żeby zostać detektywem trzeba złożyć u komendanta wojewódzkiego Policji odpowiedni wniosek o wydanie licencji w tym zawodzie. Do wniosku dołącza się takie dokumenty jak zaświadczenie o niekaralności i kopię świadectwa albo dyplomu potwierdzającego posiadanie przynajmniej średniego wykształcenia, poświadczenie obywatelstwa.

Po wstępnej weryfikacji kandydat na detektywa musi zdać państwowy egzamin, zdanie egzaminu oznacza, że komendant wojewódzki Policji wydaje mu licencję, i zostaje on wpisany do rejestru detektywów. Żeby zacząć pracę w tym zawodzie musi oczywiście założyć własną działalność gospodarczą bądź zatrudnić się w istniejącej agencji zatrudniającej prywatnych detektywów.