You are currently viewing Rozpory w wykopie fundamentu

Rozpory w wykopie fundamentu

 

Podstawą każdego budynku jest fundament, który utrzymuje cały ciężar na sobie. Jego wykopanie to zadanie ekipy budowlanej. Musi ona skorzystać z odpowiednich narzędzi oraz zabezpieczyć wykop specjalnymi rozporami. Jeśli zlecasz stworzenie fundamentów powinieneś wiedzieć jak muszą wyglądać oraz w jaki sposób zabezpieczać cały wykop. Przeczytaj ten artykuł, aby mieć odpowiednią wiedzę na ten temat.

Prawidłowe rozpory wykopów budowlanych

rozpory do wykopówNajważniejsze jest aby rozpory były rozmieszczone proporcjonalnie, co do mas ziemi którą muszą utrzymywać. Od tego zależy czy rozpory do wykopów spełnią swoje zadanie. Na początku trzeba zadbać o to, by pionowe ściany ziemi obić deskami. Jest to łatwe do zrobienia i nie powinno za długo trwać. Powinno to być wykonane zwykłymi gwoździami. Najważniejsze jest to, aby desek było dużo, ponieważ to jest podstawa trwałości rozporów. Kiedy wszystkie ściany wykopu zostały tak zabezpieczone trzeba wykorzystać poziome rozpory, które będą opierać się na dwóch równoległych ścianach. W ten sposób jedna ściana zabezpiecza drugą oraz odwrotnie. Jest to bardzo prosta, lecz skuteczna zasada działania. Od rozporów zależy wiele, między innymi to, czy praca budowlańców będzie przebiegać bez żadnych komplikacji. Fundamenty zazwyczaj kopie się w lecie lub na wiosnę, kiedy występują deszcze oraz ulewy. Służą one temu, aby zapobiec niekorzystnym wpływom warunków atmosferycznych. Prawidłowe rozpory do wykopów zabezpieczą ziemię przed osuwaniem się praz zmianą kształtu wykopu. Robienie rozpórek pozytywnie wpływa na jakość fundamentów, ponieważ gleba ubija się w taki sposób, że po powstaniu budynku nie będzie się przemieszczać razem z wodą. Fundament wytrzyma o wiele więcej lat w niezmienionej formie.

Odpowiednie rozpory w wykopie dużo zmieniają, także jako zleceniodawca wykopu fundamentu powinieneś kontrolować prace ekipy budowlanej. W ten sposób sprawdzasz czy wszystko idzie zgodnie z planem. Od tego zależy trwałość reszty budynku, czyli coś, na czym na pewno Ci zależy. Wiedza na temat rozporów przydaje się nawet podczas samodzielnych prac, np. kopaniu niewielkiego basenu ogrodowego.