You are currently viewing Prawnicy od spraw rozwodowych

Prawnicy od spraw rozwodowych

Uzyskanie rozwodu nie jest sprawą trudną Wystarczy bowiem złożyć jedynie pozew rozwodowy i czekać na wyznaczenie rozprawy. Nie mniej jednak, o ile samo złożenie pozwu nie stanowi zwykle problemu, to niestety przebieg niektórych spraw rozwodowych oraz konsekwencje wynikające z tego faktu są bardzo często dość daleko idące.

Przebieg skomplikowanych spraw rozwodowych

skomplikowane sprawy rozwodowe w gdyniNa ogół podłożem tego rodzaju spraw rozwodowych jest podział majątku. Ten bardzo często jest wspólnotą majątkową małżeńską. Sporadycznie bowiem zdarza się zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej. Z tego też powodu, gdy rozwód odbywa się w nerwowej atmosferze, a nie zgodnie dla każdej strony konieczne jest skorzystanie z pomocy dobrego fachowca, który będzie pomógł nam w uzyskaniu odpowiedniego podziału majątku, tak abyśmy nie byli na tym stratni. Jeśli chodzi o skomplikowane sprawy rozwodowe w gdyni znajdziemy w tym mieście wielu specjalistów, którzy będą w stanie w taki sposób poprowadzić nasza sprawę, abyśmy nie byli specjalnie stratni na majątku. Udając się do prawnika w celu wynajęcia go do reprezentowania naszych interesów podczas rozwodu zazwyczaj albo chcemy złożyć pozew rozwodowy i być powodami, albo zostaliśmy w tej sprawie pozwani. W zależności od tego, jak prezentuje się sytuacja konieczne jest podjęcie odpowiednich działań. Zwykle w niedługim czasie sąd wyznaczy termin rozprawy.

W związku z tym, aby zostać dobrze zaprezentowanym podczas niej konieczne jest odpowiednie przygotowanie wszelkiego rodzaju materiału dowodowego, na który będziemy się powoływali podczas rozprawy. Pamiętajmy o tym, że dowodem są także zeznania świadków. Dlatego też powinniśmy w szczególny sposób przeanalizować, kto może być dla nas świadkiem, który potwierdzi pewne fakty, na które chcemy się powołać.