You are currently viewing Nowoczesne oświetlenie wymaga nowoczesnych rozwiązań

Nowoczesne oświetlenie wymaga nowoczesnych rozwiązań

Układy zasilania są obecnie najszybciej rozwijającym się segmentem jeśli chodzi o elektronikę. Związane jest to między innymi z potrzebą minimalizacji zużycia energii przy jednoczesnym osiągnięciu lepszych parametrów czyli większej efektywności energetycznej. W tym celu projektowane są nowoczesne układy elektroniczne, które posiadają wysoką sprawność sięgającą prawie stu procent.

Wysokosprawny transformator oświetleniowy

transformatory oświetlenioweW celu ich stworzenia należy użyć elementów, które są wysokosprawne ponieważ to iloczyn sprawności poszczególnych elementów decyduje o sprawności całego urządzenia. Dobrym przykładem są tutaj oprawy świetlne. Obecnie na coraz większą skalę wykorzystuje się oświetlenie oparte o diody elektroluminescencyjne. Technologia ta wymaga zapewnienia odpowiednich warunków zasilania takich. Podstawowym wymogiem jest tutaj napięcie stałe o ustalonej wartości. W układach zasilania opraw oświetleniowych bardzo często stosowane są transformatory oświetleniowe, które pozwalają na zamianę jednej wartości napięcia przemiennego na inną. Transformatory oświetleniowe umożliwiają również wstępne prostowanie napięcia w wyniku zastosowania odpowiednich elementów w układach takich jak chociażby mostek Greatza. W wyniku postępu technologicznego transformatory posiadają coraz większą sprawność co umożliwia ich zastosowanie w niektórych układach.

Ich bezpośrednią konkurencją stają się obecnie przetwornice napięcia, które dzięki swojej budowie posiadają większą sprawność oraz są również stosowane w układach zasilania. Warto jednak dodać, że ze względu na swoją charakterystykę zarówno jedne jak i drugie znajdują zastosowanie w tworzonych układach elektronicznych. Nie zawsze istnieje możliwość zastąpienia transformatora przetwornicą napięcia i odwrotnie.