You are currently viewing Niezwykła skuteczność wykrywacza kłamstw

Niezwykła skuteczność wykrywacza kłamstw

Badanie wariografem pomaga ustalić prawdę. Może być również wykorzystane w sprawie karnej jako dowód pośredni. Dzięki badaniu można wykluczyć lub potwierdzić udział badanego w kradzieży, oszustwie, wyłudzeniu czy innego rodzaju przestępstwach. Badanie wariografem wykorzystuje się również w sprawach rodzinnych oraz podczas sprawdzania niewierności.

Jak przebiega badanie wykrywaczem kłamstw?

badanie wariografem - skuteczność i opłacalnośćBadanie przeprowadza się za pomocą poligrafu. Sprawdza on reakcje organizmu człowieka na zewnętrzne bodźce, czyli zadane pytania. Badanie wariografem – skuteczność i opłacalność jest niezwykle wysoka, dlatego coraz częściej korzystają z  niego osoby prywatne chcące dowieść wierności partnera oraz firmy, w których doszło do zdarzeń odbiegających od norm. Wariograf zapisuje reakcje organizmu, rejestruje przewodnictwo skórne, oddech oraz tętno. Na podstawie tych parametrów biegły może określić, w którym momencie badania osoba mówiła nieprawdę. Skuteczność badania wariografem sięga aż do 96%. Badanie zaczyna się od zadania badanemu pytań obojętnych, na które każdy zna odpowiedź, następnie zadaje się pytania krytyczne oraz kontrolne. Cena badania waha się pomiędzy 800 zł a 1500 zł. Wariograf zapisuje nieświadome reakcje psychofizyczne organizmu. Na ciele badanej osoby biegły umieszcza czujniki, które będą wykonywały pomiarów rytmu serca czy oddechu. Aby zwiększyć skuteczność badania, powinno ono być wykonywane niedługo po zdarzeniu, które będzie omawiane.

Badanie wariografem cechuje wysoka skuteczność. Coraz częściej korzystają z niego osoby prywatne, a nie tylko organy ścigania. Wykorzystuje się go, coraz częściej, aby sprawdzić wierność  partnera. Badane wariografem może udowodnić czy badana osoba jest uzależniona od alkoholu, czy narkotyków.