You are currently viewing Metoda tworzenia struktur benchmarkowych

Metoda tworzenia struktur benchmarkowych

Podobną do klasyfikacji stanowisk jest metoda tworzenia struktur benchmarkowych. Polega ono również na klasyfikacji stanowisk, tak, żeby stworzyć prosty taryfikator, który automatycznie można zastosować w systemie wynagradzania.

Przeprowadzki międzynarodowe Olsztyn to rzecz którą warto powierzyć fachowcom

Tutaj jednak nie tworzy się specjalnych opisów stanowisk, jakie powinny się znaleźć w danej kategorii. Każda kategoria jest przedstawicielem kilku stanowisk benchmarkowych, zakwalifikowanych na dany poziom. Opisy te są definicjami kategorii. Metoda ta polega na zdefiniowaniu pewnych zestawów stanowisk (około 20), które następnie są wartościowane za pomocą rangowania albo porównywania parami.

przeprowadzki międzynarodowe OlsztynNastępnie osoba przeprowadzająca badanie dzieli stanowiska na kategorie w taki sposób, żeby każda z nich obejmowała trzy kategorie. W przedsiębiorstwie zajmującym się transportem, osoba odpowiedzialna z to badanie może podzielić pracowników na dwie kategorie: transport niskopodwoziowy oraz przeprowadzki międzynarodowe Olsztyn. Jeżeli jest taka potrzeba, to również może dodać jeszcze inne kategorie. Omawiana metoda jest najłatwiejszą metodą, jeśli chodzi o realizację. Jest najlepsza dla przedsiębiorstw, które potrzebują jedynie wyizolowany system taryfikacji i których nie stać na zastosowanie metod analitycznych. Dla większych przedsiębiorstw, które dbają o rozwój karier oraz szkolenia ta metoda ma wartość niewielką. Porównywanie kryteriów jest jedną z metod analitycznych. Polega ona na wybieraniu określonego zestawu stanowisk, które uważane są za wynagradzane prawidłowo oraz takiego zestawu kryteriów, który odnosi się do pozostałych stanowisk pod względem np. umiejętności czy wysiłku. Należy jednak pamiętać, że ten wybór kryteriów musi być dokonany z dużą starannością, ponieważ dokonane wybory mogą być uznane za dyskryminujące. Po dokonaniu wyboru tworzy się ranking stanowisk, żeby następnie zdecydować, jaki procent treści każdego z nich odnosi się do poszczególnych kryteriów. Jest to pomocne w rozdzieleniu płacy dla każdego stanowiska, żeby potem móc określić, jaką jej wielkość przypisać do danego kryterium.