You are currently viewing Kto może przeprowadzić audyt energetyczny?

Kto może przeprowadzić audyt energetyczny?

W celu zmniejszenia kosztów eksploatacji budynku konieczne jest przede wszystkim racjonalne zużycie mediów. Dotyczy to w szczególności wody czy prądu. Szczególnie ten ostatnie jest ważny ponieważ pozwala zasilić większość urządzeń oraz maszyn wykorzystywanych każdego dnia do różnych celów. W dużych zakładach przemysłowych zużycie powinno być na bieżąco monitorowane poprzez przystosowane do tego celu systemy.

Jak poprawić efektywność energetyczną w zakładzie?

audytorzy efektywności energetycznejNiemniej jednak co jakiś czas warto przeprowadzić specjalistyczne procesy mające na celu weryfikację przez niezależną jednostkę z zewnątrz. Właśnie dlatego przez firmy często zatrudniani są audytorzy efektywności energetycznej, którzy mogą przeprowadzić całą operację kompleksowo. Ich zadaniem jest weryfikacja stanu obecnego oraz zaproponowanie rozwiązań, które mogą go poprawić. Warto wspomnieć, że w dużych zakładach przemysłowych audytor bardzo często współpracuje z technologami, automatykami czy elektrykami. W oparciu o ich wiedzę oraz doświadczenie można bowiem lepiej zrozumieć w jaki sposób funkcjonuje zakład oraz odbywają się poszczególne etapy produkcji. Żeby zoptymalizować zużycie energii elektrycznej najczęściej podejmowane są inwestycje mające na celu lepsze wykorzystanie dostępnych sprzętów. Dotyczy to w szczególności modernizacji układów sterujących.

Czasami potrzebny jest zakup nowych urządzeń o lepszej klasie energetycznej. Podejście to pozwala osiągnąć zaskakująco dobre rezultaty w dłuższej perspektywie czasu. Dzięki temu możliwe jest poczynienie znacznych oszczędności. Uzyskane w ten sposób środki finansowe mogą zostać następnie przeznaczone na inwestycje w dalszy zakup sprzętu. To z kolei prowadzi do wzrostu konkurencyjności marki na rynku, a co za tym idzie większych przychodów i poprawy sytuacji finansowej.