You are currently viewing Jak robić tłumaczenia przysięgłe?

Jak robić tłumaczenia przysięgłe?

Niektóre zawody muszą być chronione,, aby tylko ludzie z odpowiednimi kwalifikacjami i wiedzą mogli w nich pracować. Bez takich regulacji nie bylibyśmy pewni jakości świadczonych przez nich usług. Szczególnie jest to ważne kiedy wykonana przez takiego człowieka praca staje się dokumentem państwowym. Wtedy trzeba mu zawierzyć, że zrobił to dobrze. 

Tłumacz Bydgoszcz jest ważny.

Jednym z zawodów, które posiadają restrykcyjne przepisy w tym wymiarze, jest tłumacz przysięgły. Jest to zawód zaufania publicznego, a więc wymaga się od ludzi którzy go wykonują nieskazitelnej etyki pracy. Pracują oni bowiem na to aby ludzie mogli poprawnie funkcjonować, gdyby nie wykonywali oni swoich zadań jak należy to mogliby przysporzyć im wielu problemów. Dlatego właśnie każdy tłumacz w Bydgoszczy przysięgły angielskiego, rosyjskiego czy innego języka, musi spełnić szereg wymogów zanim otrzyma uprawnienia do wykonywania swojego zawodu. Miedzy innymi musi:

  1. Posiadać Polskie Obywatelstwo – albo może też być obywatelstwo jednego z państw członkowskich unii europejskiej, państw które mają podpisane europejskie porozumienie o wolnym handlu. Może też być to obywatel innego państwa na zasadach wzajemności.
  2. Musi znać język polski.Tłumaczenia
  3. Ma pełną zdolność do czynności prawnych – czyi do samodzielnego podejmowania decyzji o własnej osobie.
  4. Nie była karana – w szczególności za przestępstwo wykonane umyślnie, za przestępstwo skarbowe lub nawet za nieumyślne przestępstwo które miało wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
  5. Ukończyć studia na jednej z wyższych uczelni.
  6. Pozytywnie zdała egzamin z tłumaczenia języka obcego na polski i odwrotnie.
  7. Tylko i wyłącznie spełniając wszystkie powyższe punkty można zostać tłumaczem przysięgłym. Oczywiście należy dalej starać się o wpis na listę Ministra Sprawiedliwości i wyrobienie własnej pieczęci. Nie tak łatwo jest również otworzyć biuro tłumaczeń w Bydgoszczy lub innym mieście. Poza tym, że ten rynek jest już dość pełny to trzeba spełnić dodatkowe wymogi.

Tłumacz przysięgły niemieckiego ma największe szanse zaraz po języku angielskim. Bowiem to właśnie z nich jest najwięcej pism to przetłumaczenia. Im mniej popularny język tym jest z tym gorzej.