You are currently viewing Firma windykacyjna – co warto wiedzieć?

Firma windykacyjna – co warto wiedzieć?

Wiele osób na myśl o firmie windykacyjnej odczuwa niepokój. Wynika to przede wszystkim z tego, że niegdyś kojarzone były one z mężczyznami słusznej postury, którzy odwiedzali dłużników w ich domach lub miejscach pracy i w niezbyt przyjemny sposób chcieli odzyskać dług. Obecnie jednak wszystko się zmieniło, a działania firm windykacyjnych przebiegają zupełnie inaczej.

Jak działa firma windykacyjna?

firma windykacyjna warszawaWarto zacząć od tego, że firma windykacyjna Warszawa może zarówno skupować długi, jak i działać na zlecenie wierzycieli. W pierwszym przypadku staje się ona nowym wierzycielem i to wobec niej dłużnik posiada zobowiązanie. W drugim przypadku firma windykacyjna działa w imieniu wierzyciela np. banku lub firmy telekomunikacyjnej, a podejmowane przez nią działania muszą być konsultowane właśnie z wyżej wspomnianym. Firmy zarządzające wierzytelnościami dają dłużnikom możliwość spłaty zadłużenia na etapie polubownym. Wówczas zawierają z nim ugodę dotyczącą rozłożenia długu na raty. Niejednokrotnie dochodzi również do sytuacji, kiedy dłużnik ma możliwość spłacenia jednorazowo swojego zobowiązania, a w zamian za to wierzyciel odstępuje od dochodzenia jego części. Jeśli jednak dłużnik nie wyraża chęci podjęcia współpracy i nie podejmuje spłaty, wówczas sprawa może trafić na etap postępowania sądowego, a kolejno również i do kancelarii komorniczej.

Podsumowując – firmy windykacyjne pomimo tego, że są owiane złą sławą, tak naprawdę pozwalają wielu dłużnikom na wyjście z problemów finansowych. Należy wziąć pod uwagę fakt, że im również zależy na tym, aby spłacali oni zobowiązania, w związku z czym chętnie idą na rozmaite ustępstwa. W związku z powyższym, jeżeli dłużnik otrzyma pismo z tego typu firmy, powinien się z nią skontaktować i podjąć współpracę.