You are currently viewing Czy badanie gruntu jest konieczne?

Czy badanie gruntu jest konieczne?

Aby odpowiednio zaprojektować fundament, ważne jest by znać warunki gruntowe, występujące w miejscu, w którym ma powstać. W celu ich poznania wykonuje się badania gruntowe, sprawdzające rodzaje gruntu występujące w poszczególnych warstwach oraz sprawdzają obecność wody gruntowej.

Czym grozi posadowienie budynku na niewłaściwym gruncie?

badanie gruntuPrawo budowlane nie nakazuje wykonania badań geotechnicznych w przypadku niedużych budowli, jakimi są domy jednorodzinne – dla nich wystarcza jakościowe określenie gruntu. Warto jednak poznać grunt, na jakim zostanie posadowiony budynek. Mimo że większość gruntów występujących w Polsce bez problemu przeniesie obciążenia od domku jednorodzinnego, w głębszych warstwach może znajdować się grunt nienośny, który może powodować nadmierne lub nieregularne osiadanie budynku, wskutek czego na murach domu pojawią się pęknięcia. Zjawisko to może być także przycyzną poważnych uszkodzeń. Badanie gruntu pozwala wykryć tego typu podłoże, zatem dobrze, jeśli jest wykonane jeszcze przed zakupem działki. W przypadku, wystąpienia gruntów nienośnych, konieczna może być ich wymiana, co znacząco podnosi koszt inwestycji. Poza oceną rodzaju gruntu, jaki zalega na działce, badania geotechniczne służą także sprawdzeniu, czy pod powierzchnią terenu nie występuje zwierciadło wody gruntowej. W przypadku, gdy woda pojawia się w pobliżu projektowanych fundamentów, konieczne może być wykonanie specjalnych drenaży i systemów odwodnień.

Nieznajomość warunków gruntowych może być przyczyną mechanicznych uszkodzeń budynków. Problemy napotkane w trakcie wykopów pod fundamenty mogą być także powodem do zmian w projekcie, które zajmują cenny czas i są kosztowne. Poza tymi skutkami korzystanie z takiego budynku może okazać się niebezpieczne.